88055 Porsche 917K Championat V.H.C. 1991 C87 David Piper